(032) 244 71 30 (044) 581 16 23

Персональний кабінет Вхід
Пенсійний калькулятор Розрахувати

Відкритий НПФ «Соціальні гарантії»

Пенсійний фонд «Соціальні гарантії» - відкритий пенсійний фонд, метою якого є накопичення пенсійних коштів і забезпечення пенсійних виплат його учасникам по досягненню пенсійного віку, який встановлюється самим учасником фонду і може бути на 10 років менше або більше офіційно встановленого пенсійного віку.

Суть роботи фонду полягає в тому, що фізична особа, як вкладник фонду або його роботодавець, на регулярній основі перераховує до фонду певні грошові кошти, які накопичуються і інвестуються в дозволені законодавством активи. Зважена інвестиційна політика дозволяє накопичити на індивідуальному пенсійному рахунку за тривалий період значну суму. При досягненні пенсійного віку, накопичені на індивідуальному пенсійному рахунку кошти регулярно виплачуються учаснику фонду, будучи гарним доповненням до державної пенсії.

Відкритий пенсійний фонд «Соціальні гарантії» працює з 2006 року. З моменту створення фонду його учасниками стали близько 2000 осіб. 

КУА "Оптіма-Капітал", як адміністратор Відкритого НПФ "Соціальні гарантії", пропонує юридичним особам приєднатися до фонду, стати вкладником для своїх працівників.

Переваги участі в НПФ для підприємств:

1. Фінансові  

  • Оптимізація витрат.

  • Часткове рефінансування активів.

  • Акумулювання коштів другого рівня накопичувальної системи.

2. Вирішення кадрових питань

  • Підвищення мотивації працівників.

  • Утримання висококваліфікованих фахівців.

  • Стимулювання омолодження кадрів, в т.ч. завдяки виплаті гідних пенсій особам пенсійного віку.

3. Соціальні

  • Створення або доповнення соціального пакету.

  • Забезпечення фінансового захисту сімей працівників.

4. Маркетингові

  • набуття репутації сучасної, соціально - відповідальної компанії.

Приєднання до фонду фізичних осіб

КУА "Оптіма-Капітал", як адміністратор Відкритого НПФ "Соціальні гарантії", пропонує Вам та Вашим рідним приєднатися до фонду і самостійно подбати про гіднe пенсійне забезпечення.

Учасник недержавного пенсійного фонду (НПФ) - фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду і яка має право або набуде право на отримання пенсійних виплат з такого фонду.  Учасниками фонду можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Участь фізичних осіб у будь-якому недержавному пенсійному фонді є добровільною. Фізична особа може бути учасником кількох пенсійних фондів за власним вибором.

 

Засновники:

Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Граміка»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Насіння»

Повне найменування: Неприбуткова організація «Відкритий пенсійний фонд «Соціальні гарантії»

Вид фонду: Відкритий

Дата реєстрації: 20.12.2005 г.

Вкладники фонду: Юридичні та фізичні особи

© КУА “Оптіма-Капітал” | WebLux - Розробка сайту

Ваш номер телефону: