(032) 244 71 30 (044) 581 16 23

Персональний кабінет Вхід
Пенсійний калькулятор Розрахувати

Функціонування НПФ

Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» недержавний пенсійний фонд - це юридична особа, яка має статус неприбуткової організації, яка функціонує і здійснює діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників НПФ з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати своїм учасникам.

Чинним законодавством України встановлено кваліфікаційні вимоги до працівників компанії з управління активами, адміністратора і банку-зберігача (вища освіта, стаж роботи, професійна підготовка, підтвердження кваліфікації), що дає змогу забезпечити їхній достатній професійний рівень.

Вимоги до програмно-технічного забезпечення для ведення персоніфікованого обліку коштів на індивідуальних пенсійних рахунках.
Чинним законодавством України встановлено функціональні й технічні вимоги до програмного забезпечення адміністратора, що дає можливість забезпечити надійне збереження інформації про кошти на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду.

Чинним законодавством України передбачені граничні тарифи винагород за послуги адміністратора, компанії з управління активами і банка-зберігача. У разі створення корпоративного недержавного пенсійного фонду одноосібним засновником, такі витрати бере на себе одноосібний засновник.

Обмеження інвестиційної діяльності

Активи пенсійного фонду розподіляються між різними фінансовими інструментами, що дає змогу знизити інвестиційні ризики і зберегти пенсійні кошти. Пенсійні активи, що накопичуються в пенсійному фонді, можуть бути використані виключно для інвестиційної діяльності пенсійного фонду, виконання зобов’язань перед учасниками та для оплати витрат, пов’язаних зі здійсненням недержавного пенсійного забезпечення.

Законодавчі обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами пенсійного фонду забезпечують захист пенсійних накопичень учасників пенсійного фонду.

Право власності на пенсійні кошти

Згідно із чинним законодавством України, учасник НПФ стає власником пенсійних коштів із моменту їх надходження на його індивідуальний пенсійний рахунок. Учасник пенсійного фонду має право на переведення своїх пенсійних накопичень до іншого НПФ, у страхову організацію чи на банківський пенсійний рахунок. У разі смерті учасника пенсійного фонду накопичені пенсійні кошти виплачуються його спадкоємцям.
Вимоги до організацій, що обслуговують НПФ.

Особлива процедура ліквідації НПФ

НПФ не може бути оголошений банкрутом і ліквідований згідно з чинним законодавством України про банкрутство. У разі ліквідації НПФ усі пенсійні накопичення переводяться до іншого недержавного пенсійного фонду, у страхову організацію чи банк.

Пенсійний фонд зобов’язаний публікувати щоденну звітність про свою діяльність у визначених друкованих та електронних засобах масової інформації.

 

© КУА “Оптіма-Капітал” | WebLux - Розробка сайту

Ваш номер телефону: