(032) 244 71 30 (044) 581 16 23

Персональний кабінет Вхід
Пенсійний калькулятор Розрахувати

Державний нагляд та контроль

Держава гарантує дотримання законодавства з метою захисту майнових прав і законних інтересів учасників недержавного пенсійного забезпечення шляхом здійснення нагляду та контролю відповідними державними органами.

Державний нагляд та контроль за діяльністю недержавних пенсійних фондів покладено на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг у межах повноважень і в порядку, визначених законами України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та іншими актами законодавства України.

Державний нагляд та контроль за діяльністю осіб, які здійснюють управління активами пенсійних фондів, та зберігачів НПФ покладено на Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку в межах повноважень та в порядку, передбачених законодавством.

Контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері недержавного пенсійного забезпечення здійснює Антимонопольний комітет України в межах повноважень, передбачених законами України.

Виключним видом діяльності пенсійного фонду є недержавне пенсійне забезпечення. НПФ створюється на підставі рішення засновників і не має на меті одержання прибутку для її подальшого розподілу між засновниками. Весь прибуток НПФ розподіляється між учасниками Фонду.

Для здійснення своєї діяльності Фонд залучає адміністратора, компанію з управління активами та зберігача, які здійснюють спеціалізовану ліцензійну діяльність.

Чинним законодавством України встановлено вимоги до розміру статутного капіталу і рівня, на якому потрібно підтримувати власний капітал адміністратору і компанії з управління активами, що є гарантією їх відповідальності. 

Чітке відокремлення активів пенсійного фонду від активів обслуговуючих компаній.

Активи пенсійного фонду відокремлені від активів засновників, роботодавців-платників, адміністратора, КУА, банку-зберігача, що забезпечує збереження пенсійних активів, навіть у разі банкрутства чи ліквідації цих організацій. На пенсійні активи не може бути накладене стягнення за зобов’язаннями засновників пенсійного фонду та його обслуговуючих організацій.

 

 

© КУА “Оптіма-Капітал” | WebLux - Розробка сайту

Ваш номер телефону: